ครูเอกภพ คำสอน

เว็บไซต์สำหรับค้นหาข้อมูลรายวิชา

Click !!!

คุณภาพผู้เรียน

สาระและมาตรฐานการเรียนรู้กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา

พ.21103 วิชาเทเบิลเทนนิส ระดับชั้น ม.1 ,

พ.31103 วิชาบาสเกตบอล ระดับชั้น ม.3

 พ.33101 สุขศึกษา ม.6 

กลุ่มสาระวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา

โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา 

M&B__193

ครู เอกภพ คำสอน

ตำแหน่ง พนักงานราชการ โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา

อ.บ้านแท่น จ.ชัยภูมิ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมเขต 30 

 

อ่านเพิ่มเติม

Advertisements
โพสท์ใน Uncategorized